Příprava akreditací

Připravujeme pro Vás další semináře, které byste mohli absolvovat touto formou vzdělávání:

Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)