Příprava akreditací

Připravujeme pro Vás další semináře, které byste mohli absolvovat touto formou vzdělávání:

Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů

Základy fungování územních samosprávných celků