Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)

Akreditace: AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení kurzu: 17. 6. 2024
Ukončení kurzu: 1. 7. 2024
0 student

JUDr. Hynek Pečinka

1,000 Kč