Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)

Akreditace: příprava akreditace,
6 studentů

JUDr. Hynek Pečinka

1,000 Kč