Nabídka online kurzů

Nabídka kurzů

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad(e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Květoslava Novotná
Daň z přidané hodnoty pro začátečníky (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-530/2020, AK/VE-355/2020
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 19. 9. 2022
Květoslava Novotná
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Mgr. Andrea Kovářová
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
JUDr. Hynek Pečinka
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Mgr. Ida Kárná
Průvodce spisovou službou (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-165/2022, AK/VE-83/2022
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
PhDr. Jitka Janečková
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Mgr. Tereza Coufalová
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Ing. Vlasta Šormová
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Ing. Vlasta Šormová
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Květoslava Novotná
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Květoslava Novotná
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Květoslava Novotná
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Mgr. Andrea Kovářová
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Ing. Ján Janovíček
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 24. 8. 2022
Ukončení: 7. 9. 2022
Květoslava Novotná
Cestovní náhrady v roce 2022 (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Květoslava Novotná
Daň z přidané hodnoty pro začátečníky (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-530/2020, AK/VE-355/2020
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 26. 9. 2022
Květoslava Novotná
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Květoslava Novotná
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Ing. Ján Janovíček
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Mgr. Andrea Kovářová
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
JUDr. Hynek Pečinka
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Mgr. Ida Kárná
Průvodce spisovou službou (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-165/2022, AK/VE-83/2022
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
PhDr. Jitka Janečková
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Mgr. Tereza Coufalová
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Ing. Vlasta Šormová
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Ing. Vlasta Šormová
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Mgr. Andrea Kovářová
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Květoslava Novotná
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 29. 8. 2022
Ukončení: 12. 9. 2022
Květoslava Novotná
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Květoslava Novotná