Nabídka online kurzů

Nabídka kurzů

Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 12. 8. 2024
Ukončení: 26. 8. 2024
Květoslava Novotná
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Květoslava Novotná
Místní referendum v praxi obcí a měst (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-414/2023, AK/VE-201/2023
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 13. 5. 2024
Květoslava Novotná
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-896/2022, AK/VE-431/2022
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Květoslava Novotná
Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Květoslava Novotná
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Ida Kárná
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Technické zhodnocení (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-41/2023, AK/VE-19/2023
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Květoslava Novotná
Důležité instituty v činnosti územních samosprávných celků s přihlédnutím na práci úředníka
Akreditace:
AK/PV-119/2023, AK/VE-65/2023
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Daň z přidané hodnoty (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-897/2022, AK/VE-462/2022
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Jaroslav Kozel
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
JUDr. Hynek Pečinka
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Tereza Coufalová
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 26. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 24. 6. 2024
Ukončení: 10. 7. 2024
Květoslava Novotná
Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Květoslava Novotná
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Květoslava Novotná
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
JUDr. Hynek Pečinka
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Místní referendum v praxi obcí a měst (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-414/2023, AK/VE-201/2023
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Květoslava Novotná
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Květoslava Novotná
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Mgr. Tereza Coufalová
Daň z přidané hodnoty (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-897/2022, AK/VE-462/2022
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Jaroslav Kozel
Technické zhodnocení (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-41/2023, AK/VE-19/2023
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Květoslava Novotná
Důležité instituty v činnosti územních samosprávných celků s přihlédnutím na práci úředníka
Akreditace:
AK/PV-119/2023, AK/VE-65/2023
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Květoslava Novotná
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Mgr. Ida Kárná
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-896/2022, AK/VE-431/2022
Zahájení: 1. 7. 2024
Ukončení: 15. 7. 2024
Květoslava Novotná
Důležité instituty v činnosti územních samosprávných celků s přihlédnutím na práci úředníka
Akreditace:
AK/PV-119/2023, AK/VE-65/2023
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Daň z přidané hodnoty (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-897/2022, AK/VE-462/2022
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Jaroslav Kozel
Místní referendum v praxi obcí a měst (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-414/2023, AK/VE-201/2023
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-896/2022, AK/VE-431/2022
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Květoslava Novotná
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Květoslava Novotná
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
JUDr. Hynek Pečinka
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Květoslava Novotná
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Mgr. Tereza Coufalová
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Mgr. Ida Kárná
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 8. 7. 2024
Ukončení: 22. 7. 2024
Květoslava Novotná
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Mgr. Tereza Coufalová
Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Květoslava Novotná
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Místní referendum v praxi obcí a měst (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-414/2023, AK/VE-201/2023
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Důležité instituty v činnosti územních samosprávných celků s přihlédnutím na práci úředníka
Akreditace:
AK/PV-119/2023, AK/VE-65/2023
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Daň z přidané hodnoty (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-897/2022, AK/VE-462/2022
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Jaroslav Kozel
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Květoslava Novotná
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
JUDr. Hynek Pečinka
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Květoslava Novotná
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-896/2022, AK/VE-431/2022
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Květoslava Novotná
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Mgr. Ida Kárná
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Květoslava Novotná
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 15. 7. 2024
Ukončení: 29. 7. 2024
Ing. Ján Janovíček
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Mgr. Tereza Coufalová
Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Květoslava Novotná
Fakturace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-539/2020, AK/VE-364/2020
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Květoslava Novotná
Místní referendum v praxi obcí a měst (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-414/2023, AK/VE-201/2023
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Ing. Ján Janovíček
Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
Akreditace:
AK/PV-251/2022, AK/VE-125/2022
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Ing. Ján Janovíček
Důležité instituty v činnosti územních samosprávných celků s přihlédnutím na práci úředníka
Akreditace:
AK/PV-119/2023, AK/VE-65/2023
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Květoslava Novotná
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Písemná a elektronická komunikace a nejen to … (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-82/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Ing. Vlasta Šormová
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Vidimace a legalizace v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-170/2021, AK/VE-108/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Mgr. Ida Kárná
Daň z přidané hodnoty (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-897/2022, AK/VE-462/2022
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Jaroslav Kozel
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Květoslava Novotná
Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-743/2021, AK/VE-446/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
JUDr. Hynek Pečinka
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-896/2022, AK/VE-431/2022
Zahájení: 22. 7. 2024
Ukončení: 5. 8. 2024
Květoslava Novotná
Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení: 29. 7. 2024
Ukončení: 12. 8. 2024
Mgr. Tereza Coufalová
Účetní a daňové doklady v praxi (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-466/2021, AK/VE-261/2021
Zahájení: 29. 7. 2024
Ukončení: 12. 8. 2024
Květoslava Novotná
Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-838/2021, AK/VE-494/2021
Zahájení: 12. 8. 2024
Ukončení: 19. 8. 2024
Mgr. Andrea Kovářová
Pokladna – vedení, účtování, kontrola (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-538/2020, AK/VE-363/2020
Zahájení: 29. 7. 2024
Ukončení: 12. 8. 2024
Květoslava Novotná
Základy fungování územních samosprávných celků (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-434/2022, AK/VE-202/2022
Zahájení: 29. 7. 2024
Ukončení: 12. 8. 2024
Mgr. Andrea Kovářová