Nabídka akreditovaných seminářů

Cestovní náhrady;

Pokladna;

Fakturace v praxi;

Daň z přidané hodnoty;

Písemná a elektronická komunikace;

Etiketa úředníka;

Evidence obyvatel;

Pracovněprávní vztahy;

Vidimace a legalizace;

Čeština v praxi úředníka;

Účetní a daňové doklady;

Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob;

Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce;

Průvodce spisovou službou