Nabídka akreditovaných seminářů

Cestovní náhrady;

Pokladna;

Fakturace v praxi;

Daň z přidané hodnoty;

Písemná a elektronická komunikace;

Etiketa úředníka;

Evidence obyvatel;

Pracovněprávní vztahy;

Vidimace a legalizace;

Čeština v praxi úředníka;

Účetní a daňové doklady;

Stížnosti podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob;

Dokumenty obce jako veřejnoprávního původce;

Průvodce spisovou službou;

Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů;

Základy fungování ÚSC;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Daň z přidané hodnoty;

Technické zhodnocení;

Důležité instituty činností ÚSC s přihlédnutím na práci úředníka;

Místní referendum v praxi obcí a měst