O firmě

Akreditované online kurzy pro státní správu

Naším cílem je zajišťovat vzdělávací programy pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Nabízíme také programy všeobecnějšího charakteru, které mohou využívat i podnikatelské subjekty.

V oblasti vzdělávání splňujeme podmínky akreditace vzdělávací instituce. Jsme akreditováni Ministerstvem vnitra ČR podle § 312/2002 Sb. pod číslem AK/I-9/2015, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 563/2004 Sb., Ministerstvem práce a sociálních věcí podle z. 108/2006 Sb.

Lektoři seminářů jsou odborníci z řad metodiků příslušných ministerstev, krajských úřadů, finančních úřadů, auditorů, právníků, daňových poradců a zkušených odborníků z praxe.

Připravujeme a realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci. Po domluvě je možné semináře uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách.

Nově připravujeme realizaci online seminářů – webináře, e-learningové semináře.

Agentura vydává, dle § 19 odst. 3; § 20 odst. 4 a § 27 odst. 1 zákona 312/2002 Sb., o úřednících, osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu. Toto osvědčení je vydáno po úspěšně vypracovaném závěrečném testu.