Akreditované online kurzy pro státní správu

Nejbližší kurzy

Průvodce spisovou službou
Akreditace:
příprava akreditace,
PhDr. Jitka Janečková
Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů
Akreditace:
AK/PV-405/2021, AK/VE-222/2021
Zahájení: 9. 8. 2021
Ukončení: 23. 8. 2021
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.

Firma NOVEKO 96

O nás:

Naším cílem je zajišťovat vzdělávací programy pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Nabízíme také programy všeobecnějšího charakteru, které mohou využívat i podnikatelské subjekty.

V oblasti vzdělávání splňujeme podmínky akreditace vzdělávací instituce. Jsme akreditováni Ministerstvem vnitra ČR podle § 312/2002 Sb. pod číslem AK/I-9/2015, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 563/2004 Sb., Ministerstvem práce a sociálních věcí podle z. 108/2006 Sb.

Lektoři seminářů jsou odborníci z řad metodiků příslušných ministerstev, krajských úřadů, finančních úřadů, auditorů, právníků, daňových poradců a zkušených odborníků z praxe.

Připravujeme a realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci. Po domluvě je možné semináře uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách.

Aktuality:

22.06. 2021
E-learning přes léto

Potřebujete získat osvědčení s akreditací MV ČR? Nemusíte čekat na září, abyste se mohli opět vzdělávat. Po celé léto pro Vás budeme mít připraveny e-learningové semináře. Pro bližší informace nás najdete na kontaktech: enoveko@noveko.cz; tel: 775 504 389

17.06. 2021
Příprava akreditací

Připravujeme pro Vás další semináře, které byste mohli absolvovat touto formou vzdělávání: Účetní a daňové doklady

11.06. 2021
Nové akreditace

Nově pro Vás máme zakreditovaný seminář na téma: Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Jsme akreditováni:

V oblasti vzdělávání splňujeme podmínky akreditace vzdělávací instituce.