Akreditované online kurzy pro státní správu

Nejbližší kurzy

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad(e-learning)
Akreditace:
AK/PV-506/2020, AK/VE-338/2020
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Květoslava Novotná
Daň z přidané hodnoty pro začátečníky (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-530/2020, AK/VE-355/2020
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 19. 9. 2022
Květoslava Novotná
Evidence obyvatel (e-learning)
Akreditace:
AK/PV-168/2021, AK/VE-106/2021
Zahájení: 22. 8. 2022
Ukončení: 5. 9. 2022
Ing. Bc. Ivana Kotrčová

Firma NOVEKO 96

O nás:

Naším cílem je zajišťovat vzdělávací programy pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Nabízíme také programy všeobecnějšího charakteru, které mohou využívat i podnikatelské subjekty.

V oblasti vzdělávání splňujeme podmínky akreditace vzdělávací instituce. Jsme akreditováni Ministerstvem vnitra ČR podle § 312/2002 Sb. pod číslem AK/I-9/2015, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 563/2004 Sb., Ministerstvem práce a sociálních věcí podle z. 108/2006 Sb.

Lektoři seminářů jsou odborníci z řad metodiků příslušných ministerstev, krajských úřadů, finančních úřadů, auditorů, právníků, daňových poradců a zkušených odborníků z praxe.

Připravujeme a realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci. Po domluvě je možné semináře uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách.

Aktuality:

17.02. 2022
Příprava akreditací

Připravujeme pro Vás další semináře, které byste mohli absolvovat touto formou vzdělávání: Volby v praxi obecních úřadů a pověřených obecních úřadů Základy fungování územních samosprávných celků

21.02. 2022
Nové akreditace

Nově pro Vás máme zakreditovaný seminář na téma: Průvodce spisovou službou

Jsme akreditováni:

V oblasti vzdělávání splňujeme podmínky akreditace vzdělávací instituce.