Návod

Vítáme Vás na našem e-learningu.

Pro přihlášení ke kurzu musí být provedena registrace. Tu můžete provést dvěma způsoby.
Kliknutím na Přihlásit se v horní části a poté vybrat nabídku registrace.

Zde budete vyplňovat pouze fakturační údaje. Součástí registrace je také vyplnění hesla, které budete používat pro přihlášení do systému. Heslo musí obsahovat velká a malá písmena, číslovky a speciální znaky.

Druhý způsob je přímo přes přihlášku k semináři, kde budete vyplňovat fakturační údaje a rovnou přidáte účastníky.

Přes přidat osobu můžete přihlásit současně více účastníků z Vašeho úřadu.
Po registraci Vám přijde e-mail s potvrzením registrace.

V případě, že jste provedli registraci prvním způsobem, následně přejdete k nabídce seminářů přes políčko Nabídka online kurzů.

Zobrazí se Vám všechny kurzy, které jsou v nabídce.
Možnosti přihlásit se k semináři jsou dvě. První možností je kliknout na Přihláška v Nabídce kurzů.

Zobrazí se přihlašovací formulář, kde vyplníte jména účastníků, včetně všech povinných údajů.

Druhý způsob k přihlášení semináře je po rozkliknutí obsahu školení, kde na konci obsahu naleznete tlačítko Koupit tento kurz.

Po kliknutí na tlačítko se Vám opět zobrazí přihláškový formulář, který je stejný jako v první možnosti přihlášení.

Zde vidíte pro kontrolu seminář, který budete přihlašovat. V případě potřeby je možné ještě změnit seminář. Po kliknutí na změnit se Vám zobrazí Nabídka online kurzů.

Po odeslání přihlášky Vám přijde e-mail s potvrzením objednávky k semináři. Potvrzení objednávky obsahuje přehled účastníků, včetně jejich údajů k přihlášení k semináři – login (uživatelské jméno) + vygenerované heslo pro vstup do kurzu (e-learningu). Pro vypracování semináře prosím POUŽÍVEJTE výhradě číslo uživatele a heslo, které je vygenerované a které jste obdrželi v e-mailu.
Přihlašovací údaje do kurzu přijdou také samotným účastníkům.

Po přihlášení k Vašemu účtu vidíte možnosti Vašeho účtu. Kliknutím na pole (sekce, jednotný název pro vše v celém odstavci) Nástěnka máte možnost odhlásit se ze semináře. V sekci Kurzy vidíte všechny Vaše zaplacené semináře, v sekci certifikáty jsou zobrazeny certifikáty za dokončené semináře. Dále vidíte přehled zpracovaných testů a objednávky. V nastavení je možné upravit heslo, změnit jméno uživatele, případně nastavit přezdívku.

Sekce Objednávky obsahují všechny objednávky, které jste provedli. Pokud je objednávka Dokončená, najdete seminář v kurzech.

Po kliknutí na zakoupený kurz se Vám zobrazí obsah semináře.

Pro zobrazování obsahu semináře, kliknete na lekci, kterou chcete studovat. Budete přesměrování do rozhraní semináře. Pokud použijete pro vstup do následující kapitoly tlačítko “Další”, kapitola se Vám neukončí a nebude Vám umožněn přístup do závěrečného testu.

Po prostudování lekce, kliknete na tlačítko Dokončit a následné potvrzení, dokončení lekce, automaticky přejdete na další kapitolu.

Lekce, které jste již prostudovali, jsou označeny “fajfkou”.

Za každou kapitolou Vás čeká průběžný test, který není časově omezen.

Pro přesun na následující otázku prosím používejte tlačítko další. V případě kliknutí na číslo otázky v dolní části, bude otázka označená jako přeskočená.

Po dokončení testu se zobrazí výsledek vypracování.
K již dokončené lekci se můžete kdykoliv v průběhu vypracovávání vrátit.

Jakmile máte vypracovaný kurz, zvolíte tlačítko Dokončit kurz. Po potvrzení dokončení kurzu se Vám zobrazí hodnocení semináře, které je dobrovolné. Osvědčení o absolvování semináře obdržíte elektronicky.

V průběhu celého kurzu máte možnost poslat dotaz lektorovi přes tlačítko umístěné v pravém horním rohu.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 775 504 389.