Etiketa úředníka veřejné správy v písemném i ústním projevu a nejen to… (e-learning)

Akreditace: AK/PV-83/2021, AK/VE-62/2021
Zahájení kurzu: 15. 7. 2024
Ukončení kurzu: 29. 7. 2024
4 studentů

Seminář je od úspěšného přihlášení a uhrazení faktury zpřístupněn 14 dní.

Na osvědčení bude uvedeno 6 hodin.

Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Citát

Proč byste se měli chovat jako slon v porcelánu? To je tak těžké naučit se pár pravidel a dávat si pozor, jak se chovám k ostatním lidem? Učeně se těm pravidlům říká etiketa, a pokud v nás toto slovo vyvolává dojem něčeho zastaralého, je to chyba. Etiketa je stará jak lidstvo samo, ale pořád je mladá. S každou novou generací se přizpůsobuje nové době, jiným vztahům mezi dětmi a dospělými, mění se postavení žen a dívek, přibývají technické prostředky (mobily, e-maily, metro), se kterými si musíme umět ve společnosti poradit. Dříve vedli rodiče děti do společnosti za ruku, dnes chodí děti a mládež samy běžně tam, kam se dříve dostaly jen výjimečně. Chlapci a děvčata jsou samostatnější, mají svá práva – ale i své povinnosti. Samostatnost ve společenském styku má svůj rub: odpovědnost. Společenské normy jsou uvolněnější a pohodlnější než dříve, ale pravidla se jen proměnila, nevytratila se, protože etiketa je jen jiný výraz pro slušnost a zdvořilost – a ty potřebujeme stále víc. Se společenskou výchovou je to jako s plaváním: čím dřív začneme, tím líp; učit se držet správně příbor v dospělém věku je hodně pozdě. Nemá smysl naříkat, že dnešní mládež je nevychovaná, na to si stěžoval už Aristoteles, když psal před dvěma a půl tisícem let, že „dnešní mládež nemá žádné chování, mlaská při jídle, nepozdraví a skáče do řeči dospělým“. Úkolem rodičů a učitelů je výchova dětí k odpovědnému chování vůči jejich okolí. (Ladislav Špaček)

Citáty

Slušnost je člověku vrozená, zdvořilosti je nutno se učit. Oboje používáme ve společnosti proto, abychom obrousili hrany, o které bychom se zbytečně zraňovali. (Ladislav Špaček)

Slova na úvod

Jak říkali už staří Římané: „Rem tene, verba sequentur“ aneb drž se věci a slova přijdou sama. Ale přiznejme si, občas je to dost bolestný proces – najít tu správnou rovnováhu mezi informacemi a tím, co Vám zrovna přinese slina na jazyk. Když tam bude moc faktů, bude to nečitelné, když jich tam bude málo, bude to mělké a rozplizlé. Ten břit je velice ostrý a udržet se na něm není snadné.

 • Kdo je na pracovišti společensky významnější?…
 • Kdo je obecně společensky významnější?…
 • Tykat nebo vykat?
 • Používáte při telefonování … haló, prosím, kdo tam … aneb umíte správně telefonovat?
 • A jak je to se zdravením a etiketou u Vás v úřadě… aneb zdravit či nezdravit?
 • Začínáte e-maily oslovením Dobrý den …
 • Nezapomínáte, že pátým pádem oslovujeme, voláme…
 • Používáte pro časové údaje 00 hodin, 09:00 hodin nebo třeba 9,00 nebo 12-00 hodin …
 • Používáte správně normu ČSN 01 6910 (2014)
 • Víte, co je bloková úprava písemností …
 • Umíte správně a efektivně komunikovat, nebo podléháte při komunikaci emocím, mluvíte občas rychleji, než myslíte …
 • Děkujete předem … a odpovídáte na poděkování „nemáte zač“…
 • Používáte raději výraz doufám nebo věřím …
 • A víte, co je to verbální a neverbální komunikace
 • A nezapomínáte na to, že každá písemnost, ústní i telefonický projev jsou Vaší vizitkou

 Citáty

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. (Theodore Roosevelt)

Ing. Vlasta Šormová

Zkušená lektorka

1,000 Kč

Autor: Ing. Vlasta Šormová

Zkušená lektorka