Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (e-learning)

Akreditace: AK/PV-169/2021, AK/VE-107/2021
Zahájení kurzu: 15. 7. 2024
Ukončení kurzu: 29. 7. 2024
0 student

Seminář je od úspěšného přihlášení a uhrazení faktury zpřístupněn 14 dní.

Na osvědčení bude uvedeno 6 hodin.

Mgr. Tereza Coufalová

1,000 Kč